_DSC5222W niedzielę 2 września 1987 roku Ks. Biskup Stanisław Szymecki ówczesny Ordynariusz naszej diecezji, ogłosił w kościele Chrystusa Króla powstanie Ośrodka Duszpasterskiego pw. Św. Stanisława BM na Osiedlu Barwinek, wyłączonego z macierzystej parafii Chrystusa Króla, w Kielcach. Obowiązki proboszcza powierzył ks. Marianowi Janusowi. Wierni nowoutworzonego Ośrodka wraz z nowo mianowanym Proboszczem zorganizowali punkty katechetyczne dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęli też przygotowania do budowy kaplicy na placu przeznaczonym pod kościół parafialny. Na placu wydzierżawionym od ponad dwudziestu współwlaścicieli została postawiona drewniana kapliczka, przy której stanął krzyż będący znakiem wiary parafian. W uroczystość Św. Stanisława biskupa, 8 maja w 1988 roku, w tej drewnianej kapliczce przy udziale kilku tysięcy wiernych została odprawiona po raz pierwszy Msza święta przez Ks. Biskupa Stanisława Szymeckiego. Od tego dnia, do 5 listopada 1988 roku, wierni gromadzili się na placu pod gołym niebem, by uczestniczyć w Eucharystii.
Równocześnie trwały prace nad budową kaplicy oraz rozpoczęto starania o wykup działek. 6 listopada nowowybudowana kaplica została poświęcona przez ówczesnego Ks. Biskupa Ordynariusza. W kaplicy tej parafianie gromadzili się codziennie na Mszy świętej przez blisko 15 lat. Kaplica mogła pomieścić około sześciuset osób i dlatego wiele osób musiało stać na zewnątrz. Wszyscy czuliśmy potrzebę szybkiego rozpoczęcia budowy kościoła. W tym celu stale czyniono przygotowania do rozpoczęcia budowy świątyni i wykupu działek. Plac kościelny w całości stał się własnością parafii w 1997 roku. W tym samym roku, w uroczystość odpustową parafii Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan dokonał uroczystego poświęcenia placu i pobłogosławił wszystkich parafian na mającą się rozpocząć budowę kościoła. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 1997 roku według projektu inżynierów: Witolda Kowalskiego i Zbigniewa Grządzieli oraz konstruktora inż. Kazimierza Sokołowskiego. Kierownikiem budowy został inż. Jan Brzoza.
Fundamenty budującego się kościoła poświęcił Ks. Biskup Ordynariusz 30 listopada 1997 roku, a następnie 12 września 1999 roku wmurował kamień węgielny i akt erekcyjny budującego się kościoła.
W roku jubileuszowym 2000 w budującym się kościele odprawił pasterkę Ks. Biskup Mieczysław Jaworski, a wierni cieszyąc się budującą się światynią, przeżywali Święta Bożego Narodzenia w kościele, chociaż jeszcze nie było dachu tylko betonowe sufity.
W kolejnych latach wykonaliśmy m.in. wylewki izolacyjne pod posadzkę, tynkowanie kościoła oraz założono centralne ogrzewanie na gaz ziemny. Ostateczne wejście do kościoła z odprawianiem wszystkich nabożeństw nastąpiło 2003 roku.
Spośród kolejnych ważnych wydarzeń w budującym się kościele należy wymienić zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie w 2006 roku: tabernakulum, wykonanego w jednej ze znanych krakowskich pracowni brązowniczych; posadzki marmurowej, wykonanej przez krakowski zakład kamieniarski; prezbiterium i bocznych ołtarzy, wykonanych przez artystów z Pomorza w technice sgraffito – starej włoskiej technice renesansowej z XV wieku. Poświęcenia tych prac dokonał Ks. Biskup Ordynariusz w niedzielę- wigilię Bożego Narodzenia 2006 roku.
Po wyjściu z kaplicy z odprawianiem Mszy świętych, kaplicę odnowiono i z jej części wydzielono i przygotowano sześć pomieszczeń, z których jedno służy jako kancelaria parafialna a pozostałe jako salki na spotkania m.in. wspólnot parafialnych i grup kandydatów do bierzmowania. Pozostała część kaplicy pełni funkcję tzw. kaplicy przedpogrzebowej.
W 2008 roku zaprojektowano i zamontowano drzwi do kościoła. Równocześnie została rozpoczęta budowa plebanii. W 2012 r. kościół został wymalowany a w 2014 r. wykonane zostały ławki na około 600 miejsc.

Nasze bieżące prace związane są z dokańczaniem wewnętrznego wystroju świątyni. Parafia św. Stanisława liczy obecnie ponad 10 tys. Wiernych i jest na etapie przygotowywania się do konsekracji kościoła.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • email
  • RSS
  • Twitter
  • Ulubione