Wspólnoty modlitewne:

Róże RóżańcoweOpiekun Ks. Daniel

Członkowie Kół Różańcowych gromadzą się wspólnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy Świętej sprawowanej w ich intencji. Dokonywana jest zmiana tajemnic różańcowych na nowy miesiąc i podawane są intencje ogólne i misyjne.

Apostolat MaryjnyOpiekun Ks. Stanisław

Osoby należące do Stowarzyszenia pogłębiają pobożność Maryjną starając się w swoim życiu naśladować Matkę Bożą w wiernym wypełnianiu swego powołania. Cechą charakteryzującą apostołów Maryjnych jest braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich w służbie bliźnim. 

Wspólnoty zgłębiania Słowa Bożego:

Oaza i katecheza dla dorosłychOpiekun Ks. Przemysław

Wspólnota spotyka się, aby rozważać Pismo Święte i stawać się coraz bardziej aktywnym członkiem Kościoła. 

Krąg BiblijnyOpiekun Ks. Przemysław

Krąg Biblijny to wspólnota spotkania ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania. To grupa modlitewna, która spotyka się, aby rozważać Słowo Boże oraz dzielić się wiarą doświadczeniem działania Boga w codziennym życiu.

Domowy KościółOpiekun Ks. Daniel

Celem wspólnoty jest wspieranie małżeństw, aby w pełni odkryły dar sakramentalnego związku we wspólnocie oazy rodzin, nazywanej też Domowym Kościołem. Członkowie ruchu spotykają się w tzw. kręgach, liczących od czterech do siedmiu małżeństw. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach uczestników.

Wspólnoty o charakterze misyjnym:

Koło Misyjne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – Opiekun Ks. Daniel

Koło misyjne jest jedną z form zaangażowania się w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Celem działania Koła jest rozbudzenie zainteresowania misyjnego życia Kościoła wśród dzieci oraz przybliżenie im specyfiki pracy na misjach. Dzieło Misyjne Dzieci ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie.

 

Wspólnoty nakierowane na służbę bliźnim:

Parafialne Koło Caritas, w tym wolontariatOpiekun Ks. Stanisław

Głównym zadaniem zespołu jest odwiedzanie w domach osób starszych i chorych z terenu Parafii i pomaganie w ich potrzebach.

 

Wspólnoty o charakterze muzycznym:

Chórek dziecięcyOpiekun Ks. Daniel

Oprawa liturgiczna na Mszy świętej o godz.11.30.

Chór parafialnyOpiekun Ks. Przemysław

Oprawa liturgiczna na Mszy świętej o godz.13.00.

 

Wspólnoty służby przy ołtarzu eucharystycznym:

MinistranciOpiekun Ks. Daniel

Ministranci pełnią posługę przy sprawowaniu świętych obrzędów, zwłaszcza Ofiary Eucharystycznej. Proklamują Słowo Boże w czasie liturgii sprawowanych w  świątyni. Ministranci uczestniczą w specjalnie przeznaczonych dla nich spotkaniach, które doskonalą warsztat posługi liturgicznej, ale także stanowią chrześcijańską formację – poprzez wspólną modlitwę, katechezę oraz różne formy zajęć rozwijają swoją wiarę i pogłębiają wiedzę religijną.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do angażowania się w życie Parafii poprzez udział w wybranych wspólnotach.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • email
  • RSS
  • Twitter
  • Ulubione