ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

List Rektora KUL na Wielkanoc 2023

List

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II! Wchodząc w tajemnicę Wielkanocy przeżywamy najbardziej radosne święta chrześcijańskie, dające nadzieję przezwyciężającą wszelkie trudności, silniejszą od śmierci. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” – pisał św. Paweł do Koryntian, zwracając w ten sposób uwagę na to, co jest istotą chrześcijaństwa (1 Kor 15, 17). A jednak jest to prawda trudna do przyjęcia […]

Chrystus zmartwychwstał!

“Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty. […]

Niedziela Zmartwychwstania 2023

“W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: „Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu!” Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią […]

Wielka Sobota 2023

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę, zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii. Tuż po zmroku rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej, która jest najbardziej rozbudowaną Liturgią Kościoła. Obchody Wigilii Paschalnej były podzielone na kilka części: po krótkim obrzędzie światła (jest to pierwsza część Wigilii) Kościół święty rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu, oraz wyraża ufność w słowo i obietnice Boże (część […]

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy, 10.04.2023

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, za udział i przygotowanie całego Triduum Paschalnego; grupie osób, które jako co tydzień sprzątały kościół mężczyznom, którzy przygotowali Ciemnicę oraz Grób Pański Liturgicznej Służbie Ołtarza panu Organiście i panu Kościelnemu różom różańcowym i Domowemu kościołowi apostolatowi Maryjnemu pani dekoratorce z kwiaciarni „Pasja” panu Andrzejowi i pani Dorocie za materiały fotograficzne , filmowe i prasowe szczególne podziękowania Chórowi Parafialnemu za udział w całym Triduum […]