ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Warto poczytać lub posłuchać

 1. Wywiad z Georgem Weigel, amerykańskim pisarzem, publicystą i teologiem, biografem św. Jana Pawła II, związanym z konserwatywnym think tankiem Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie.
  https://kosciol.wiara.pl/doc/7786534.Kosciol-po-przejsciach
 2. Doskonalą konferencja na aktualny temat, którą gorąco polecam:
  Gdy dorastające dzieci odchodzą od Kościoła. Konferencję prowadzą Monika i Marcin Gajda
  Od 1991 roku są małżeństwem, mają czworo dzieci. Mieszkają w Bolechowie, małej wsi pod Goleniowem koło Szczecina. Monika jest pedagogiem ogólnym i specjalnym i terapeutką chrześcijańską. Marcin to lekarz, magister nauk o rodzinie (wydział teologiczny), terapeuta chrześcijański. Od 2016 roku diakon stały.
  http://mateusz.pl/mt/br/gdy-dorastajace-dzieci.htm
 3. Diakonat stały w Kościele to nie nowinka. Pierwszy diakon stały został wyświęcony w 1993 roku w Diecezji Przemyskiej.
  https://kosciol.wiara.pl/doc/7863353.Diakonat-staly-od-lat-szybko-wzrasta-w-Kosciele-w-Polsce
 4. Dzieci nie są własnością rodziców. Wywiad z o. Józefem Augustynem SJ.
  http://mateusz.pl/rodzina/ja-dnswr.htm
 5. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005
  Rozmowy na przełomie tysiącleci, bo taki jest podtytuł prezentowanej tutaj książki, to próba  spojrzenia na obecnie wydarzenia na świecie (tekst ten pisałem w 2012 roku), w świetle  minionych dziejów. Papież chce bowiem poprzez powrót do pamięci, obudzić w sercu  dzisiejszego człowieka, żywe poczucie własnej tożsamości.  Czytanie tekstów Jana Pawła II wymaga cierpliwego wnikania w tok jego myśli, sięgania do  wiedzy z dziedziny historii, filozofii, teologii a także nauki Kościoła. Ale warto poświęcić  czas, aby powoli rozbić twardą łupinę orzecha i skosztować słodyczy tej mądrości, która  znajduje się w środku.Warto jeszcze wspomnieć, że Papież często sięga tu do myśli Soboru Watykańskiego II. Pisze  on, że Sobór korzystając z całego wcześniejszego bogactwa nauki o Chrystusie, wyciąga  bardzo głębokie wnioski pomagające w zrozumieniu tajemnicy człowieka. Dokumentem,  który najmocniej pomaga w odkrywaniu i ponownemu prezentowaniu antropologii przez  kościół, jest „Gaudium et Spes”. Sobór stwierdza bowiem, że to wyjaśnienie tajemnicy  człowieka, odnosi się nie tylko do chrześcijan. Skoro bowiem Chrystus umarł za wszystkich,  to znaczy, że Duch święty wszystkim daje możliwość udziału w tajemnicy nowego życia, w  sposób znany tylko Bogu.(por. GS nr.22) Takie ujęcie myśli chrześcijańskiej, odpowiada  pragnieniom także dzisiejszego człowieka, który szuka sensu swojej egzystencji, a zwłaszcza  sensu cierpienia i śmierci. Dlatego właśnie, mówi Papież, Ewangelia jest swego rodzaju  proroctwem pozwalającym zrozumieć sens ludzkiego życia. „Poza Ewangelią człowiek  pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi. Właściwą bowiem odpowiedzią na  pytanie o człowieka jest Chrystus – Redemtor hominis.”(s.118).Chciałbym zatrzymać się teraz nad jeszcze jednym rozdziałem pt: Demokracja; możliwości i  zagrożenia.  Najpierw Papież dokonuje krótkiego historycznego przeglądu różnych form sprawowania  władzy tzn. monarchii, arystokracji i demokracji. Pisze też, że tendencja współczesna  zdecydowanie zmierza ku ustrojowi demokratycznemu, on bowiem, odpowiada najlepiej  rozumnej i społecznej naturze człowieka oraz wymogom sprawiedliwości społecznej. (por  s.134) Podobne rozwiązania akceptuje także katolicka nauka społeczna, stawiając jednak dwa  zasadnicze warunki. Najpierw system ten ma służyć realizowaniu tego co jest istotnym celem  każdej demokracji, czyli tworzenia społeczności wolnych obywateli, którzy razem dążą do  dobra wspólnego. Drugim zaś warunkiem jest poszanowanie fundamentalnych norm  etycznych. Dlatego prawo stanowione przez człowieka ma swoje granice. Parlamenty zatem i  inne instytucje prawodawcze, nie mogą stanowić praw, które stoją w sprzeczności z prawem  naturalnym, wpisanym przez Boga w naturę człowieka. (por. s. 138-139)Historia naszego narodu i historia Europy pisana jest przez człowieka, ale chrześcijanin  pamięta, że tę historię pisze także Bóg. Dzisiejsza Europa, odrzucając wartości, które przez  całe wieki przynosiło chrześcijaństwo, popada w coraz głębszy kryzys ekonomiczny. Może trzeba więc abyśmy wszyscy powrócili do powtórnego odkrywania i odczytywania naszej  historii. Lektura tej książki dostarczy czytelnikowi wiele takich właśnie możliwości.
  (ks. Wiesław Stępień, Wiślica 2012)
 6. Kiedy smartfon zabiera dziecko, co robić?
  https://rodzina.wiara.pl/doc/7925004.Kiedy-smartfon-zabiera-dziecko-co-robic
 7. Boży zamysł wobec człowieka
  youtube.com/watch?v=_l-ZsyxpNNk 
Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)