ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

“Ciebie Boga wysławiamy” – Boże Ciało w naszej parafii

Dziś, 8 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwaną “Bożym Ciałem”. W naszej parafii główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 wspólną Eucharystią pod przewodnictwem ks. Proboszcza Wiesława.

W Liturgii Słowa w pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa usłyszeliśmy słowa Mojżesza skierowane do ludu, podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej: “On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”, zaś w drugim czytaniu z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian usłyszeliśmy, jak Apostoł Paweł pisze o tym, jak Eucharystia jednoczy tych, którzy ją przyjmują.

W Ewangelii wg. Św. Jana Jezus powiedział do Żydów: “Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”.

Po Liturgii Eucharystycznej udaliśmy się w procesji ulicami Barwinka, manifestując naszą wiarę i ogłaszając, że Chrystus jest obecny wśród nas w swoim Ciele i swojej Krwi.

Uroczystość Bożego Ciała była dla naszej parafii niezwykłym przeżyciem. To wydarzenie przypomina nam o doniosłości Eucharystii jako źródła i szczytu naszej wiary. Dzięki tej uroczystości, nasza parafia została jeszcze bardziej zjednoczona w miłości do Jezusa Chrystusa i pragnieniu codziennego wzrastania duchowego.

Wielka radość i wdzięczność wypełniły serca nas wszystkich, gdy mogliśmy razem przeżywać tę wyjątkową uroczystość. Boże Ciało to czas, w którym otwieramy się na obecność Chrystusa w naszym życiu i wyznajemy publicznie naszą wiarę.

Nie można zapomnieć o zaangażowaniu i wysiłku, jaki włożyliście wszyscy w przygotowanie tej uroczystości. Od dekoracji kościoła i ołtarzy, przez organizację procesji, po przygotowanie pieśni i modlitw – każdy wkład był cenny i istotny. To wspólne wysiłki sprawiły, że Boże Ciało stało się czasem niezapomnianym i pełnym duchowej głębi.

Dziękujemy Panu Bogu za tę niezwykłą uroczystość i za to, że mogliśmy razem przeżywać Jego obecność. Niech to doświadczenie umocni naszą wiarę i przypomina nam o tym, jak ważne jest codzienne żywe spotkanie z Jezusem w Eucharystii.

Niech Boże Ciało, które przeżyliśmy w naszej parafii, będzie siłą i inspiracją dla nas wszystkich, byśmy stale pielęgnowali naszą więź z Jezusem i wyznawali naszą wiarę w sposób radosny i wierny.

Niech ta uroczystość przyniesie owocne owoce duchowe i umocnienie dla każdego z nas. Niech Boże błogosławieństwo będzie z nami na naszej drodze wiary i niech nasza parafia zawsze stanowi świadectwo żywej obecności Jezusa w świecie.

fot. A. Janota

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30*, 18:00
*w lipcu i sierpniu nie jest sprawowana
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)