ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Dyspensa w piątek, 31 maja

DYSPENSA
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 31 maja 2024 roku

Kierując się dobrem duchowym wiernych, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji kieleckiej w piątek przypadający po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tj. 31 maja 2024 r., dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru piątku (kann. 87 §1, 1250, 1251 KPK).

Jednocześnie zachęcam korzystających z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)