ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Msza Święta Pasterska

W nocy z niedzieli na poniedziałek, zgodnie z tradycją odbyła się uroczysta Msza Święta uroczystości Narodzenia Pańskiego, tzw. “Pasterka”, której przewodniczył ks. Proboszcz wraz księdzem Prałatem Seniorem oraz Wikariuszami.

W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza usłyszeliśmy, o narodzie kroczącym w ciemnościach, który doświadczył ogromnej radości, gdy ujrzał wielką światłość. Zbliżający się Mesjasz został opisany jako Dziecię, które się narodziło, Syn, który został nam dany. Jego przyjście oznaczało złamanie ciężkiego jarzma, zwycięstwo nad ciemięzcami, oraz ustanowienie pokoju i sprawiedliwości na wieki. Mesjasz został nazwany “Przedziwnym Doradcą, Bogiem Mocnym, Odwiecznym Ojcem, Księciem Pokoju”. To proroctwo przemawiało o zbawieniu i władzy Mesjasza, który przyniesie pokój i wyzwolenie narodowi.

W drugim czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa usłyszeliśmy o łasce Bożej, która niosła zbawienie wszystkim ludziom. List ten pouczał nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i żądz światowych, by rozumnie, sprawiedliwie, i pobożnie żyć na tym świecie. Apostoł zachęcał do oczekiwania błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Jezus wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, byliśmy gorliwi w spełnianiu dobrych uczynków.

W aklamowanej Ewangelii według Św. Łukasza usłyszeliśmy opis narodzenia Chrystusa, kończący się słowami zastępów niebieskich: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».

fot. A. Janota

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)