ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Msze Święte na cmentarzach oraz dojazd na cmentarze

1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, wspominamy wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła.

Msze Święte

W przeddzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych (dnia zadusznego) serdecznie zapraszamy do udziału w Mszach Świętych sprawowanych na kieleckich cmentarzach poprzedzone procesją.

 • Cmentarz Komunalny w Cedzynie – Msza Św. o godz. 12:00 pod przewodnictwem ks. bpa Jana Piotrowskiego,
 • Cmentarz na „Piaskach” przy ul. Zagnańskiej – Msza Św. o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Florczyka,
 • Cmentarz „Nowy” przy ul. Spokojnej – Msza Św. o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Kalety,
 • Cmentarz „Stary” przy ul. Ściegiennego – Msza Św. o godz. 13:00 pod przewodnictwem ks. z parafii katedralnej.

Przypominamy, że Uroczystość Wszystkich Świętych należy do tzw. świąt nakazanych, które zobowiązują nas do udziału w Eucharystii. Msze Święte w naszym kościele sprawowane są w obrządku niedzielnym.

Dla osób wierzących pamięć o zmarłych wyraża się przede wszystkim w modlitwie – dlatego nie wystarczy przynieść na grób kwiaty, czy zapalić znicze. Należy starać się ulżyć w cierpieniu duszom przebywającym jeszcze w czyśćcu. Możemy to zrobić poprzez ofiarowane w ich intencji Msze św., modlitwę – zarówno wspólnotową czyli tzw. wypominki, jak i indywidualną – szczególnie różaniec.

Dodatkowo w dniach 1-8 listopada Kościół zezwolił, aby wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych mogli pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, w pozostałe zaś dni listopada odpust cząstkowy, który można ofiarować za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

Warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego:

Darowania kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy
w Sakramencie Pokuty i Pojednania, czyli odpustu dostępuje tylko wierny, który jest odpowiednio dysponowany i wypełniający określone warunki. Normy dotyczące odpustów wydane przez najwyższą władzę kościelną regulują te warunki, jakie ma spełnić wierny.

 1. Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego.
 2. A jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
 3. Te trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu obdarzonego odpustem. Jednakże zaleca się, aby Komunia Święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego były w dniu, którym wykonuje się przewidziany czyn obdarzony odpustem.
 4. Jeśli jest brak pełnej dyspozycji, albo nie został wypełniony w pełni czyn obdarzony odpustem i nie zostały spełnione trzy warunki, zyskuje się tylko odpust częściowy.
 5. Wypełnia się w pełni warunek modlitwy według intencji Ojca Świętego omawiając według jego intencji jeden raz „Ojcze nasz…” i jeden raz „Zdrowaś Maryjo…”. Pozostawia się także dowolność każdemu wiernemu, aby odmówił pobożnie jakąkolwiek inną modlitwę według osobistej pobożności.

Odpust za zmarłych:

udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który ofiarowuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

 1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;
 2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nabożnie nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który ofiarowuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

 1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się za zmarłych, także w sposób myślny;
 2. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dojazd na cmentarze

Samochodem

Jak co roku w rejonie cmentarzy dokonywana jest zmiana organizacji ruchu drogowego.

Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na Piaskach, ul. Ściegiennego i Spokojnej oraz w Cedzynie obowiązywać będą od północy z dnia 28/29.10.2022 r. (piątek/sobota) do dnia 01.11.2022 r. (wtorek) do godziny 22.00.

 1. Cmentarz „Stary” i „Nowy”:
  Ulicami jednokierunkowymi będą:

  • ul. Sołtysiaka „Barabasza” na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów (nie dotyczy komunikacji zbiorowej);
  • ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka „Barabasza”;
  • ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza;
  • ul. Langiewicza na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;
  • ul. Zgoda na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda oraz od ul. Miodowicza do ul. Mała Zgoda
  • ul. Mała Zgoda od ul. Zgoda do Ściegiennego,
  • ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Sołtysiaka „Barabasza” do ul. Husarskiej.
   Natomiast na odcinku ul. Ściegiennego od pl. J. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka „Barabasza” będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.
 2. Cmentarz na Piaskach:
  Prawe pasy ruchu na każdej z jezdni ul. Zagnańskiej od wysokości ogrodów działkowych do ronda przy ul. Piaski Małe przeznaczone będą na parkowanie równoległe.
 3. Cmentarz w Cedzynie:
  • wzorem lat ubiegłych, utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost.
  • na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach.
  • na ul. Sandomierskiej za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;
  • Na ul. Warzywnej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w stronę ul. Kieleckiej. Dojazd do ul. Warzywnej odbywał się będzie od strony ul. Cmentarnej.
 4. Parkingi
  Dla kierujących udających się na cmentarz przy ul. Ściegiennego dostępny będzie parking przy stadionie „Suzuki Arena” (bezpłatny wyłącznie w dniu 01.11.2022). Dostępne będą także parkingi przy pomniku Homo Homini oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
  Osoby odwiedzające cmentarze na Piaskach i w Cedzynie będą mogły korzystać z parkingów znajdujących się przy nekropoliach.

Mapa zmian organizacji ruchu drogowego – strona www.mzd.kielce.pl

Komunikacją zbiorową

W okresie Wszystkich Świętych komunikacja miejska będzie wzmocniona o dodatkowych dziesięć specjalnych linii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 i C10 oraz linii dodatkowych 4C, 30C, 44C, 106C.

Rozkłady i trasy na www.ztm.kielce.pl

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)