ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Środa Popielcowa w naszej parafii

W dniu 14 lutego rozpoczął się okres Wielkiego Postu, jednego z najważniejszych czasów liturgicznych w kalendarzu chrześcijańskim. Rozpoczęcie tego okresu zawsze związane jest z ceremonią środy popielcowej, która ma głębokie znaczenie duchowe i symboliczne.

Środa popielcowa otwiera drzwi do 40-dniowego okresu pokuty, umartwienia i skupienia, przygotowując najważniejszych świąt Wielkiej Nocy. Ten czas ma na celu umocnienie relacji z Bogiem, refleksję nad własnym życiem, oraz odnowę duchową. Poprzez rezygnację z pewnych przyjemności, post i modlitwę, chrześcijanie starają się głębiej zrozumieć mękę i zmartwychwstanie Jezusa.

Ceremonia środy popielcowej ma szczególne znaczenie. W trakcie niej kapłan poprzez posypanie głowy popiołem, przypomina o ulotności życia oraz konieczności nawrócenia, słowami: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) oraz „Pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” (Por. Rdz 3, 19). Popiół pochodzi z palm święconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku, co dodaje temu rytuałowi głębokiego charakteru cykliczności i kontynuacji w wierzeniach chrześcijańskich.

Symbolika popiołu niesie ze sobą przypomnienie o ludzkiej grzeszności i nietrwałości doczesnego bytu. Jednocześnie stanowi to wezwanie do pokuty, zanegowania grzechu i nawrócenia się ku Bogu. To także moment, w którym wierni wspólnie podejmują postanowienia dotyczące umartwienia i wyrzeczenia się, zmierzając ku duchowej doskonałości.

Wielki Post staje się czasem głębokiej introspekcji, modlitwy oraz działania na rzecz bliźnich. W tym okresie wartością jest także uczestnictwo w liturgii, pokuta, jałmużna i miłość bliźniego. Wszystko to ma na celu duchowy rozwój, czyniąc Wielki Post nie tylko czasem wyrzeczeń, ale przede wszystkim nawrócenia i odnowy ducha.

Warto podkreślić, że Wielki Post to okres uniwersalny, obejmujący różne tradycje chrześcijańskie. Bez względu jednak na obrzędy i zwyczaje danej wspólnoty, celem tego czasu zawsze jest umocnienie więzi z Bogiem, głębsze zrozumienie własnej duchowości i przygotowanie do radosnego świętowania Wielkanocy – triumfu życia nad śmiercią.

fot. Andrzej Janota

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30*, 18:00
*w lipcu i sierpniu nie jest sprawowana
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)