ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Apostolat Maryjny

Opiekun: ks. Stanisław Hatny

Osoby należące do Stowarzyszenia pogłębiają pobożność Maryjną starając się w swoim życiu naśladować Matkę Bożą w wiernym wypełnianiu swego powołania. Cechą charakteryzującą apostołów Maryjnych jest braterska miłość wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich w służbie bliźnim.

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)