ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Liturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun: ks. Daniel Olejarczyk
Numer telefonu: 661 181 170

Termin łaciński „ministrare” oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Kim jest ministrant?

  1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.
  2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
  3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! „Uczestniczyć w Liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

 

Ministranci kojarzeni są zwykle z młodymi chłopcami, krzątającymi się wokół ołtarza w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów. Jednak obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy oraz panowie. Pełnią oni rozmaite posługi w czasie liturgii: są ministrantami, lektorami, kantorami, ceremoniarzami, czy też animatorami.

Powołanie ministranckie jest specyficznym powołaniem do służby przy ołtarzu Chrystusa. Nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Jest przecież wielu rówieśników, którzy nie są ministrantami. Przeżywając Liturgię Sakramentalną, ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako uwielbienie Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina. Zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje, nie przestaje być ministrantem – człowiekiem bliższym Panu Bogu.

Ministranci w naszej parafii

Wspólnota ministrancka w naszej parafii liczy 20 osób.

W Liturgicznej Służbie Ołtarza chłopcy uczą się umiłowania i zrozumienia Liturgii Kościoła. Znajdują przyjaciół, z którymi mogą razem się modlić, ale również razem się bawić lub pograć w piłkę nożną. Ministrantem może być zarówno chłopiec z trzeciej klasy szkoły podstawowej, jak i dorosły mężczyzna.

Na gruncie tej wspólnoty wrastają wspaniałe przyjaźnie, które mogą stać się znakiem dla innych, że istnieją jeszcze takie wartości jak miłość, przyjaźń, uczciwość, zaufanie, przebaczenie, bezinteresowność.

Spotkania formacyjne odbywają w czwartki po wieczornej Mszy Świętej. Zaś spotkania integracyjne organizowane są co drugą sobotę od godz.10.00 do 11.30 na hali sportowej w Szkole Podstawowej 32 w Kielcach. Opiekunem grupy jest ks. Daniel, u którego można uzyskać więcej informacji.

Jeżeli chcesz być jednym z ministrantów,
jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,
jeżeli chcesz wspólnie z nimi cieszyć się
uczestnicząc w wycieczkach, turniejach, zabawach…
PRZYJDŹ do zakrystii i zapisz się,
zostań jednym z nich!
Nieważne, w jakiej szkole jesteś, podstawówce czy liceum.
Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)