ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Oaza Dorosłych i Krąg Biblijny

Krąg biblijny działający w naszej parafii jest kontynuacją formacji, którą od byli nasi parafianie we Wspólnocie Ruchu Światło-Życie („Oaza Dorosłych”), powołanej do istnienia w  2017 r. przez ówczesnego wikariusza naszej parafii ks. Józefa Majchrzyka.

Spotkania odbywają się w IIV czwartek każdego miesiąca wkaplicyo godz. 19.00. Ich zasadniczym celem jest uczenie się nowego stylu życia, który odpowiada dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu. Chodzi tu jednak o kształtowanie postaw życiowych, a nie tylko o wiedzę o nich. W tradycji formacji oazowej sprowadza się je do kształtowania sześciu następujących postaw:

  1. życia słowem Bożym
  2. życia we wspólnocie
  3. dawania świadectwa
  4. życia modlitwą
  5. życia liturgią sakramentalną
  6. życia ciągłym nawróceniem

 

W tej formacji szczególną rolę odgrywa Słowo Boże. Stąd nasze spotkania w chwili obecnej swoją formą przypominają krąg biblijny

  • jeśli chcesz stworzyć przestrzeń dla Ducha Świętego, który „mieszka” w Słowie Bożym
  • jeśli chcesz wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym tj. zacząć czytać swoje życie „po Bożemu”
  • jeśli chcesz przygotować się do pełniejszego uczestniczenia w liturgii mszy świętej

 

*PRZYJDŹ*

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo (J 1, 1)

Ewangelia zawiera wszystko, co mówią Pisma i wszystko, cokolwiek ludzki język zdoła wypowiedzieć, i ludzki umysł pojąć (św. Hieronim) 

Bóg po prostu mówi! I to jest fascynujące (ks. Przemysław)

Biblia utwierdza mnie w przekonaniu, że Bóg nie przestał nas kochać (Maciej)

Wszyscy dostajemy to samo Słowo, ale każdy bierze i wynosi z tych spotkań coś innego tj. to czego w tej chwili potrzebuje, czego szukał i w czym znalazł odpowiedź (Monika)

Jesteśmy ludźmi Słowa. Słowo ma moc, odziera z iluzji, ukazuje drogę postępowania, oczyszcza nieustannie ze starego człowieka (Sylwia)

Do Boga należy pierwsze i ostatnie Słowo (abp Grzegorz Ryś)

Osoby do kontaktu: Maciej i Aneta Sobkowscy – tel. 509 759 018

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)