ul. Szwedzka 2, 25-135 Kielce

41 368 77 64

Życzenia bożonarodzeniowe

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Drodzy w Chrystusie, Siostry i Bracia!

Zbliża się czas radosnego świętowania Bożego Narodzenia, czas w którym Bóg zesłał Swego Syna z miłości, dla naszego zbawienia. Ta miłość wyraziła się w przychodzącym na świat Dzieciątku Jezus.

Drodzy Parafianie,

przeżywając z radością święty czas Bożego Narodzenia, bierzemy do rąk biały opłatek składając wszystkim z serca płynące życzenia. By Dzieciątko Jezus obdarzało Was darami łaski, pokoju i potrzebnego zdrowia, napełniając radością ze Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy każdemu z Was, by moc miłości Bożej płynąca ze stajenki betlejemskiej, umacniała Was w trudzie podejmowania codziennych obowiązków.

Przeżywamy nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Niech doświadczenie miłości Boga, otwiera Wasze serca na wszystkich przybywających do naszej Świątyni, aby także oni mogli odkryć miłość Boga i odnaleźć Kościół Chrystusowy jako prawdziwą Wspólnotą wierzących. Wdzięczni za Waszą życzliwość, prosimy módlcie się za nas a my również zapewniamy Was o naszej modlitwie.

ks. Wiesław Stępień
Proboszcz
ks. Marian Janus
Rezydent
ks. Stanisław Hatny
Wikariusz
ks. Przemysław Filipkiewicz
Wikariusz
ks. Daniel Olejarczyk
Wikariusz

Dziś w Liturgii
Msze Święte
Niedziele i święta
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00
Święta zniesione
07:00, 08:30, 10:00, 16:30, 18:00
Dni powszednie
07:00, 18:00
Soboty
07:00, 18:00*
*z formularzem niedzielnym
Kancelaria

Poniedziałek – środa
16:30 – 17:30 (dyżur: ks. Wikariusz)
Czwartek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Proboszcz)
Piątek
18:45 – 20:00 (dyżur: ks. Wikariusz)